50м2 -2 өрөө байр

Шинэ байр худалдан аван байраа тохижуулахаар төлөвлөж байгаа хүмүүс анхаарлаа хандуулаарай. Тэр тусмаа энгийн багахан орон зайг ашиглалт сайтайгаар орчин үеийн тавилга болон гэрэлтүүлэг ашиглан сонирхолтой шийдлээр  тохижуулан нүүж ороход бэлнээр хүлээлгэж өглөө./захиалгын тавилгын дизайн дээр түлхүү ажиллан тохижуулсан./