card

Дэнжийн мянга орчмын дахин төлөвлөлт

Мэдээлэл

Дэнжийн мянга орчмын"Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөө 1344 өрх айл, 15,2 га дахин төлөвлөлт