"Төгөлдөр" төв өргөтгөл

"Төгөлдөр" худалдаа үйлчилгээний төв өргөтгөл

Мэдээлэл

Захиалагч : "М Жи Жи"ХХК
Байршил : Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Талбай : 3458,62м2
Гүйцэтгэсэн он : 2016