card

"50 хүүхдийн эко цэцэрлэг"

Мэдээлэл

"50 хүүхдийн эко цэцэрлэг"
Захиалагч: U.S.Army Corps of Engineers
Байршил: Дорноговь, Замын үүд сум
Архитектор:
Тооцооны инженер:
Талбай: 1200м2