card

"50 хүүхдийн эко цэцэрлэг 2"

Мэдээлэл

"50 хүүхдийн эко цэцэрлэг"
Захиалагч: U.S.Army Corps of Engineers
Байршил: Дорноговь, Сайншанд сум
Архитектор: Б.Энхбаяр