card

ОУНСЦ "Усан бассейн, спорт цогцолбор"

Мэдээлэл

Олон улсын найрамдал цогцолбор "Усан бассейн, спорт цогцолбор"
Захиалагч: ХАХНХЯ
Байршил: УБ хот, СХД
Талбай: 5400м2