card

Таван толгой "Соёлын төвийн барилга"

Мэдээлэл

Таван толгойн цэргийн ангийн цогцолбор "Соёлын төвийн барилга"
Захиалагч: U.S.Army Corps of Engineers
Байршил: Төв аймаг, Алтан булаг сум