"50 хүүхдийн эко цэцэрлэг" интерьер

Мэдээлэл

Захиалагч : U.S.Army Corps of Engineers
Байршил : Дорноговь аймаг, Замын үүд сум
Талбай : 1200м2
Гүйцэтгэсэн он : 2017