card

Хаан банкны өргөтгөлийн барилга

Мэдээлэл

Захиалагч: Хаан банк
Байршил: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум
Талбай: 430м2