card

Цагдаа хотхон 1 орон сууц

Мэдээлэл

145 айлын Орон сууц
Захиалагч: "Монкон групп" ХХК
Байршил: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
Хэмжээ: 11875м2