"Дулааны сүлжээ ТӨХК" оффис

Дулааны сүлжээ ТӨХК шуурхай удирдлагын өрөөний интерьер

Мэдээлэл

Захиалагч : "Дулааны сүлжээ" ТӨХК
Байршил : Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3 хороо
Талбай : 100м2
Гүйцэтгэсэн он : 2018